วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
บอกบุญเหมือนจุดเทียนเล่มแรก จุดต่อไปเรื่อยๆ
เทียนเล่มแรกยังสว่างเท่าเดิม เทียนที่จุดต่อสว่างมากขึ้น

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ร่วมบุญซื้อข้าวสาร 20 ตันจำนวน 20,000 กิโลกรัม
ถวายณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.อยุธยา

เพื่อถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตจำนวน500-800รูปในแต่ละวัน

แม่ชีมีโอกาสได้ถวายความอุปถัมภ์น้ำดื่ม และถวายภัตตาหาร
ในโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ.2546จนถึงปัจจุบัน ถวายทุกเดือนรวม16ปี ไม่เบื่อเลย

จึงใคร่เชิญชวนทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อถวาย
ข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุในทิศทั้งสี่ที่มาเรียน ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ทุกวัน

ติดต่อได้ที่พระครูภาวนาสารบัณฑิต
เบอร์โทร 0619515459

ทำความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจด้วยปัจจัยที่มี
ทำให้เหมือนหายใจ เล็กๆน้อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลัง นึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข มีค่ามาก

ชีวิตนี้น้อยนัก สะสมแต้มบุญ
เป็นการไม่ประมาทในชีวิต

ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทรัพย์ของท่านงอกเงยเหมือนเม็ดข้าวสารที่หุงสุกแล้ว
สุขกายสุขใจมีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไหลเข้าบัญชีอย่าได้ขาดหาย
มีบ่อบุญหนุนกิจการ หน้าที่การงานก้าวหน้า
สมความปรารถนาทุกท่านเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ