วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม2562 อนุโมทนาร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม2562

อนุโมทนาร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

คุณแม่ทำบุญ
: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: เนื้อหมูไม่หั่นสามชั้น, กระดูกซี่โครงอ่อน 100 กิโลกรัม
: เนื้ออกไก่ติดหนัง, สะโพก , ปีกบน , น่องเล็ก 100 กิโลกรัม
: กุ้ง , ปลาช่อน , ปลากระพง , ปลาทับทิม 100 กิโลกรัม

ถวาย ณ สถานปฎิบัติธรรม วิโรจนาราม ธรรมสถาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

..มีการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ตลอดปี..

..ขออนุโมทนากับทุกท่าน..ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้..
..ขออานิสงค์แห่งเนื้อนาบุญนี้จงส่งผลให้กิจการเจริญก้าวหน้า..มีสุขภาพแข็งแรง..สุขกายสุขใจตลอดเวลาเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..