วันพฤหัสบดีที่ 18พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18พฤศจิกายน 2564
ร่วมทอดกฐิน
ตั้งโรงทานวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ