วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู

วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู

: ถวายข้าวสารแก่พระนิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 100 กระสอบ

: ถวายปัจจัยแก่เพื่อเป็นค่าข้าวสาร แก่พระสงฆ์ที่เจริญกรรมฐาน ณ  สำนักวิโรจนาราม (งุยเตาอูกัมมัฎฐาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 150,000 บาท

: ถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์ที่เจริญกรรมฐาน ณ  ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 กระสอบ

: ถวายเข้าโรงครัว ณ อุทยานธรรมดงยาง
ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 กระสอบ

: ถวายข้าวพระสงฆ์ วันละ 1,300-1,500 รูป ทุกวัน

ขออนุโมทนากับทุกเจ้าภาพ ที่ร่วมถวายข้าวสารทุกเม็ด
เพื่อต่ออายุเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

น้อมถวายศีลทานภาวนาเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ