วันพระแรม15ค่ำ เดือน6 ปีชวด

วันพระแรม15ค่ำ เดือน6 ปีชวด
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ