วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีฉลู วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ ตำบลหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go จำนวน1,100กล่อง
: ข้าวเหนียวหมูทอด1,200ห่อ
: ข้าวคลุกกระปิ450 กล่อง
: กระเพาะปลาไข่นก 1,200ถ้วย
: เฉาก้วยเย็นๆ600ขวด
: มันเชื่อม360 กล่อง
:ข้าวคลุกกระปิ450กล่อง
:ขนมจีนแกงเขียวหวานหมู450ชุด
:ฟักทองแกงบวช138ถ้วย

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
และโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
:ส่งมอบโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————–

 ขอเชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธานะคะ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..