วันพระขึ้น8ค่ำเดือน6 ปีฉลู

วันพระขึ้น8ค่ำเดือน6 ปีฉลู

เราจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกัน
บุญรักษานะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ