วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9 เวลา 13.00 น. เทศน์เนื่องในวันพระให้แก่ผู้ปฎิบัติธรรมฟัง เรืองกรรม และกิเลสในการปฎิบัติธรรม

วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9 เวลา 13.00 น.

เทศน์เนื่องในวันพระให้แก่ผู้ปฎิบัติธรรมฟัง เรืองกรรม
และกิเลสในการปฎิบัติธรรม
————————————————
ชีวิตนี้น้อยนักต้องแสวงหากุศลให้ตนเอง เพราะไม่มีขาย
ทำถูกที่ถูกเวลา ประโยชน์เกิดทั้งผู้ให้และผู้รับ

ถวายปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สหภาพเมียนมาร์

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ