วันปีใหม่ไทย 2566

วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน5ปีเถาะ
…………………………………………

วันปีใหม่ไทย 2566

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และคุณบิดามารดาอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล
จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เป็นผู้มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

..สม่ำเสมอด้วยธรรม..สม่ำเสมอด้วยทาน..
..ยังประโยชน์ให้มีในตนและผู้อื่น….

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ