วันนี้ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ปีขาล

วันนี้ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ปีขาล

น้อมกราบระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ