วันนี้ วันออกพรรษา

วันนี้ วันออกพรรษา
วันขึ้น15ค่ำเดือน11ปีฉลู

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
หากข้าพเจ้าล่วงเกินพระคุณเจ้ารูปใด
ด้วยความประมาทพลาดพลั้ง
ขอท่านจงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า

ปราวนาใดที่พระคุณเจ้ากล่าวอธิษฐาน
เพื่อครองผ้าจำพรรษา ตลอดพรรษานี้
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณมีส่วนในธรรม
ของท่านด้วยเถิด

ท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

กราบมหาอนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ