วันนี้ วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

วันนี้ วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
……………………………………………….
..วันอัฏฐมีบูชา..
เกิด แก่ เจ็บ ตาย และความทุกข์
เป็นสมบัติของทุกคน