วันนี้ วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

วันนี้ วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

การจุดเทียน..ขึ้นเล่มแรก
สามารถแบ่งจุดเทียนเล่มอื่น..ได้มากมาย
ดั่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด

การให้จะสำเร็จได้..ด้วยใจที่ตั้งมั่นอย่างเดียว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ