วันนี้..วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

วันนี้..วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

..เรามีกรรม..เป็นของตน..
..เราเป็นผู้รับ..ผลของกรรม..

..เราทํากรรมอันใดไว้
..เราทำกรรมดีก็ตาม..กรรมชั่วก็ตาม

..เราจะได้รับผลของกรรมนั้น..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ