วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีขาล

ให้ผู้อื่น..เท่ากับให้โอกาสตนเอง

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ