วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีฉลู

วันนี้ วันพระแรม8ค่ำเดือน3ปีฉลู

–ความดีเรียกว่าบุญ–
–ความชั่วเรียกว่าบาป–
ไม่ประมาท ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ