วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน12ปีเถาะ

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน12ปีเถาะ
………………………………………….
..อาปานานสติ..เครื่องอยู่ของกายกับจิต..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ