วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน4ปีขาล

วันนี้..วันพระแรม8ค่ำเดือน4ปีขาล
………………………………………….
..ศีลเป็นเครื่องอยู่ของกาย..ร้อนแค่ไหนใจก็เย็น..
..ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจ..หนาวแค่ไหนใจก็อุ่น..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ