วันนี้..วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีฉลู

วันนี้..วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีฉลู
วันอังคารที่ 11พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
วัดหนองบัวดง วัดหนองพอก 
วัดหนองจอก วัดหลักด่าน 
วัดดงเค็ง  วัดบ้านตู้ อำเภอหนองบัวดง
จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ
ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

:ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณรที่ศึกษาพระบาลี
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงหบุรี

ถวายต้นกล้ามะละกอ700ต้น ณ.อุทยานธรรมดงยาง

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————
..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go 1,000กล่อง
: ขนมจีนน้ำยา 1,000ชุด
: ข้าวเหนียวหมูทอดแจ่วบอง
จำนวน 1,500ชุด
:สลัดผักสด212 กล่อง
:หมูผัดขิง100ถุง
:ผักกาดดองต้มกระดูกหมู120ถุง
:เผือกเชื่อมราดกระทิสด640ถ้วย
:เฉาก้วยเย็นๆ600ขวด
: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
:โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล

:ข้าวเหนียวข้าวสารจำนวน100ถุง 500กิโลกรัม
:ปลาเค็มจำนวน100ถุง
:ไข่ไก่ จำนวน100แผง
:เนื้อหมูจำนวน150กิโลกรัม
:น้ำมันพืชจำนวน100ขวด
:น้ำตาลทรายจำนวน100กิโลกรัม
ส่งมอบแก่ปลัดอำเภอศิลาลาดแจกจ่าย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคระบาด
โควิด19
————————————
 ..สุขภาพแข็งแรง..
…คือต้นทุนหลัก..
…การสร้างพลังงานบวกในแต่ละวัน..
…กำลังกายกำลังใจสำคัญมาก..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ