วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีฉลู

วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีฉลู
ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ