วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน12ปีเถาะ

วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน12ปีเถาะ
——————
ระยะทาง..อยู่ใกล้ใจ
……………………..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ13Like8CommentShare

Public12. 12 7:15 am