วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน8ปีเถาะ

วันนี้..วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน8ปีเถาะ
…………………………………………………….
สู้ทุกวัน..หายใจ..ให้เป็นบุญ..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ