วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือนยี่ปีขาล
……………………………………………..
..ความบังเอิญไม่มีในโลก..
..สุขเพราะบุญ..ทุกข์เพราะกรรม..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ