วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน12ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน12ปีขาล
……………………………………………….
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ..ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ