วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน6 ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน6 ปีขาล
เมื่อยังเป็นผู้พร่อง จำต้องเติมให้สม่ำเสมอ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ