วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน5ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำเดือน5ปีขาล

จิตใจผ่องใสเบิกบาน..ด้วยทานศีลสมาธิปัญญา

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ