วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน11ปีขาล

วันนี้ วันพระแรม14ค่ำสิ้นเดือน11ปีขาล

..ชีวิต..
เมื่อมีเป้าหมาย..ย่อมมีระหว่างทาง
เมื่อมีระหว่างทาง..จึงพบเส้นทาง

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ