วันนี้ วันพระแรม 14 ค่ำ สิ้นเดือน 9 ปีฉลู

วันนี้ วันพระแรม 14 ค่ำ สิ้นเดือน 9 ปีฉลู

ทำบุญ ทำทาน
รักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ