วันนี้ วันพระแรม 14 ค่ำ สิ้นเดือน 5 ปีเถาะ

วันนี้ วันพระแรม 14 ค่ำ สิ้นเดือน 5 ปีเถาะ
…………………………………………………………
..แต่ละวัน…เราเป็นผู้สร้างกรรม
..และในแต่ละเวลา..เราก็เป็นผู้รับผลของกรรม.เช่นเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี..หรือกรรมชั่ว
…………………………………………………………
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ