วันนี้ วันพระแรม๘ค่ำเดือน๙ปีฉลู

วันนี้ วันพระแรม๘ค่ำเดือน๙ปีฉลู
ให้อภัยเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ