วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขาล

วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขาล

..ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ