วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ปีเถาะ

วันนี้..
วันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ปีเถาะ
…………………………………
..ไม่มีของฟรีในโลก..
..ทุกข์หรือสุข..มีเหตุและผลของการกระทำ
..กรรมคือความจริง..ที่ค่อยให้ผลอย่างตรงไปตรงมา..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ