วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีขาล

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของมนุษย์เป็นที่หนึ่ง
ลาภและเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชราชวิกรม พระบรมราชชนก
………………………………………………….
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ