วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายปีขาล

..ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ