วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน5ปีขาล
วัน..เวลา..ไม่เคยหมุนกลับ
ทำปัจจุบัน..ให้ดีที่สุด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ