วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน4ปีฉลู

วันนี้ วันพระขึ้น8ค่ำเดือน4ปีฉลู
วุฏฺฐิ เว ปรมา สรา.

พระพุทธองค์ตรัสกับเทวดาว่า –ฝนเป็นสระอย่างยิ่ง–

–ขุดสระไว้ในใจ–
สร้างบุญกุศลให้เหมือนเม็ดฝน
ทำได้…ชีวิตก็มีค่า

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ