วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะ
………………………………………..
ขันติ..เป็นเครื่องประดับแห่งตน
——————————–

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ20Like12CommentShare

Public12. 20 3:27 am