วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีเถาะ
………………………………………………

ผู้ให้..ให้โดยปราศจาก..เงื่อนไขใดๆ

การให้..เป็นวิธีการเพื่อเอาชนะใจตน
………………………………………………
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ