วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีขาล

น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
เจริญอัปปมัญญาธรรมทุกลมหายใจ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ