วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีขาล

ละชีวิตทางโลก ฝึกสติขัดเกลาเครื่องเศร้าหมอง
มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง..มุ่งตรงพระนิพพาน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ