วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน5ปีขาล
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
สร้างศรัทธาให้มีในใจ
วันนี้ทำดี..พรุ่งนี้ก็ทำดี..ทำทุกวันให้ดี
ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ