วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ปีฉลู วันมาฆบูชา

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ปีฉลู
วันมาฆบูชา
การเว้นจากความชั่วทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
—หัวใจพระปาติโมกข์–
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ