วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีฉลู

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีฉลู
ปลูกใจไว้ในเนื้อนา
ปลูกกุศลศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ