วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีเถาะ
…………………………………
ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา
สร้างให้มีในใจตนชื่อว่า..ผู้ประเสริฐ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

Public1. 25 7:51 am