วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีฉลู

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีฉลู
ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ