วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะ
……………………………………
.มีความชรา..ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาว..
.มีความเจ็บไข้..ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค…
.มีความตาย..ซ่อนอยู่ในความมีชีวิต..