วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีเถาะ

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีเถาะ
………………………………………
..ปล่อยวางได้..ใจเป็นอิสระ..
………………………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ36Like26Comment303Share

Public8. 31 9:27 am