วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีเถาะ

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ปีเถาะ
……………………………………….

ทาน ศีล ภาวนา เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ