วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ปีเถาะ

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ปีเถาะ
………………………………………….
การเจริญสติปัฏฐาน4เป็นยอดของบุญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ