วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนสามปีขาล

วันนี้..วันพระขึ้น15ค่ำเดือนสามปีขาล
……………………………………………….
..มีธรรม..เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ..
..มีความไม่เที่ยง..เป็นเครื่องสอบสวนตน..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ